Boscana

des BOSCANA pensem en “la persona”, no en “la discapacitat”, la persona com a ciutadana, que té la seva veu per decidir el que vol, donant-li recursos per ajudar al màxim. “tu pots, tu saps, tu vals i per tant, creus en tu”.

BOSCANA inició sus actividades en 1961 registrándose como Escuela de Educación Especial para pasar después a ofrecer servicios de centro de terapia ocupacional y servicios residenciales.

La Fundació Boscana va ser constituïda el 4 juny 1987, i classificada com FUNDACIÓ per la Generalitat de Catalunya l'15 gener 1988, registrada en el “Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya” con el nº 346.

Fundació BOSCANA fue declarada Asistencial por la “Direcció General de Dret i d’Entitats Juridiques de la Generalitat de Catalunya”, el 20 gener 1988.

La FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA és una entitat sense ànim de lucre registrada com "Entitat Privada d 'Iniciativa Social" amb el nº EO1211.

Els seus Estatuts estan adaptats a la legislació vigent, i el seu Patronat té la missió de controlar que es compleixin els fins fundacionals.

OBJECTIUS GENERALS

 • Atenció, educació i cures de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Atenció i suport als pares i familiars
 • Treballar els hàbits per aconseguir una millor autonomia
 • Fomentar la responsabilitat i el treball en equip
 • Treballar les relacions socials
 • Millorar constantment la qualitat de vida dels usuaris

SERVEIS

 • Teràpia Ocupacional Centre
 • Residència
 • Llar-Residència
 • estades temporals – respirs

MISSIÓ

Garantir la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin assolir la màxima autonomia possible, possibilitant la seva integració i participació en la societat.

VISIÓ

Atendre les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de tot el seu cicle vital i ser reconeguda com una entitat referencial en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual donant respostes de qualitat a les diferents necessitats de les persones ateses i les seves famílies.

VALORS

Respecte, per les persones amb discapacitat, les seves famílies, els professionals i la resta de la societat, vetllant especialment per preservar la dignitat de les primeres.
Compromís, centrat en les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, oferint igualtat d'oportunitats.
Professionalitat, de les persones compromeses amb Boscana.
Responsabilitat, mitjançant una correcta coordinació entre tots els agents que atenen les persones de Boscana.
Sostenibilitat, de Boscana, vetllant per l'optimització dels recursos econòmics, mediambientals i socials, per assegurar l'equilibri i permanència de Boscana en el temps.

PATRONAT I EQUIP HUMÀ

El Patronat és l'òrgan de govern, representació i administració de la Fundació. Les seves facultats es recullen en els Estatuts Socials de la Fundació que trobarà adjunt al final de la pàgina.

 • Sra. Ana Teresa Raventós, President
 • Sra. M. del Mar Raventós, Vicepresident
 • Sr. Luis Mas, Secretari
 • Sr. Agustí Borrell, Vocal
 • Sr. Raimon Bundó, Vocal
 • Sr. Alfons Conesa, Vocal
 • Sr. Consuelo Crespo, Vocal
 • Sr. Antonio Crous, Vocal
 • Sra. Begoña de Ros,,es,Begoña de Ros,,es, Vocal
 • Sra. Elena de Carandini, Vocal

L'equip humà de BOSCANA està format per professionals coneixedors del seu treball i amb una gran capacitat de dedicació i entusiasme.

Elena de Carandini, Directora Fundació Boscana (Perfil Linkedin)
ecarandini@boscana.com

INFORMACIÓ ECONÒMICA

La Fundación se financia mayoritariamente a partir de las cuotas que abonan los usuarios de BOSCANA y la colaboración de donantes en la bolsa de becas.

Contamos con la colaboración de empresas y particulares, que amb la donació de productes, hores del seu temps i aportacions econòmiques, ajuden a sufragar la Borsa de Beques i la realització d'activitats per als usuaris.

Convenios con el IMD, Institut Municipal de persones amb discapacitat, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona.

Anualment els comptes de la Fundació es presenten al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.