L’equip humà darrere de Boscana

Gisela Reinón Caminal
Dafne Dávalos Alarcón

Resp. de Serveis Residencials
ddavalos@boscana.com

Marta Fortanet Riera

Gestió interna i comunicació
mfortanet@boscana.com

L’actiu més valuós

L’equip humà de Boscana compta amb més de vint anys d’experiència a la pròpia entitat. El compromís, la vocació, el tracte amable son valors que transmet diàriament a les persones i a les seves famílies.

1
anys d’experiència

+ 1500 persones ateses des de 1961

1
professionals

Equip interdisciplinari

1
dies

24 hores

1
persones

Ateses adultes

1
m2

Entorn natural

Patronat

Es l’òrgan de govern, representació i administració de Boscana.  Les seves facultats es recullen en els Estatuts Socials.

Sra. Ana Teresa Raventós Chalbaud, Presidenta
Sra. Mª del Mar Raventós Chalbaud, Vicepresidenta
Sr. Luis Mas Villellas, Secretari
Sra. Isabel Caba Brunet, Vocal
Sra. Consuelo Crespo Bofill, Vocal
Sr. Antonio Crous Millet, Vocal
Sra. Elena de Carandini Raventós, Vocal
Sra. Itziar de Ros Raventós, Vocal

Col·labora amb nosaltres

Junts podem arribar molt més lluny en la inclusió social i fer un món millor

Notícies i actualitat

Troba les últimes notícies, esdeveniments, accions i projectes de Boscana